Unikátna aplikácia

Vďaka tejto osobnej komunikačnej platforme budete ihneď a priamo informovaní o novinkách  mojej prezidentskej kampane a neskôr možno aj z paláca.  Pravidelne tu budem uverejňovať unikátny obsah, články a postrehy na témy, ktoré sú mi blízke a otvárať otázky, na ktoré chcem poznať Váš názor.

Jednoduchým spôsobom môžete anonymne vyjadriť svoje názory v anketách alebo aj súhlas či nesúhlas s mojimi postojmi. Vďaka notifikáciám vám nič dôležité neunikne. Stiahnite si moju osobnú aplikáciu a komunikácia medzi nami bude priama, rýchla a nezávislá od všetkých médií, či sociálnych sietí. Majte ma prečítaného.