Petícia

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť kandidatúru Roberta Mistríka na prezidenta Slovenskej republiky. Tu si môžete stiahnuť petičný hárok spolu so sprievodným listom. Ďakujeme za každý jeden hárok a každý jeden podpis.

Petičný hárok vo formáte .PDF
Sprievodný list vo formáte .PDF

Kandidát na prezidenta SR Robert Mistrík, Horná Vančurova 6C, Bratislava 831 01 získava a spracúva osobné údaje v rozsahu stanovenom týmto petičným hárkom. Účelom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti kandidáta Roberta Mistríka v súvislosti s jeho kandidatúrou za prezidenta SR v roku 2019.

Petičný výbor

manželka Zuzana Mistríková
detská lekárka Marta Špániková
vedec Pavol Čekan
fotograf Ján Miškovič
filozof Fedor Blaščák
ekonóm Ján Marušinec

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Fedor Blaščák, 17. novembra 1, Stará Ľubovňa 064 01. Poštová adresa: Fedor Blaščák, Sládkovičova 7, Bratislava 811 06

Vyplnené petičné hárky pošlite, prosím, na adresu: Robert Mistrík, Sládkovičova 7, Bratislava 811 06

Podporovatelia