Môj záväzok, Môj program, Môj cieľ

Kandidujem za prezidenta, aby som pomohol naplniť najdôležitejšie ciele, ktoré sú pred nami: vyššia životná úroveň a vyššie platy, slušná a spravodlivá krajina, ochrana našej krásnej prírody a rozvíjanie našich tradícií. Som presvedčený, že toto je program, pod ktorý sa podpíše najviac ľudí na Slovensku, a toto sú ciele, na ktorých sa najviac zhodneme.

Kandidujem preto, aby som pomohol zlepšiť život na Slovensku.

Aby som ako prezident zatlačil na zodpovedných vtedy, keď svoje povinnosti zanedbávajú. Aby som inšpiroval rozumné diskusie. Aby tu bol prezident, ktorý dokáže vyzvať politikov, aby sa prestali hádať a riešili problém. Pretože ľudia chcú vidieť výsledky.

Kandidujem preto, aby som dobre reprezentoval Slovensko.

Budem predstavovať úspešný slovenský príbeh. Ponúkam skúsenosti zo svetovej vedeckej a podnikateľskej sféry. A ponúkam odhodlanie pobiť sa za záujmy Slovenska v Európskej únii, pomáhať presadzovať záujmy Európskej únie vo svete, a pestovať dobré vzťahy Slovenska so susedmi a našimi rozhodujúcimi partnermi a spojencami.

Kandidujem za prezidenta ako nezávislý a nestranícky kandidát.

Predchádzajúce obdobie ukázalo, že nezávislý nestranícky prezident je správna voľba pre Slovensko, a úrad prezidenta by sa nemal stať majetkom politických strán, ani miestom politických sporov z minulosti. Chcem presadzovať svieži, aktívny a moderný výkon úradu prezidenta.

Moje 3 priority v úrade prezidenta budú:

Vyššia životná úroveň a vyššie platy

Už dnes je na Slovensku ponuka lepšie platených miest vyššia ako počet pracovníkov, ktoré by voľné miesta mohli obsadiť. Potrebujeme urýchlene zlepšovať vzdelávanie všetkých stupňov, ktoré pripraví naše deti pre trh práce o 10-15 rokov.

Už dnes majú niektoré regióny potenciál prijať aj investície s lepšie platenými miestami než sú tam dnes, potrebujeme však týmto regiónom pomôcť lepšou infraštruktúrou, cielenou motiváciou a efektívnou rekvalifikáciou.

Už dnes máme veľký potenciál vo viacerých odvetviach, kde sa môžeme porovnávať s najlepšími svetovými lídrami – nielen v počte vyrobených áut – ale aj v biomedicínskom výskume, informačných technológiách, zelených technológiách, kreatívnom priemysle a ďalších odvetviach s vyššou pridanou hodnotou.

Budem aktívny prezident, budem otvárať dvere mladým startupistom aj etablovaným slovenským firmám do sveta.

Slušná a spravodlivá krajina

Najväčším pokladom Slovenska sú ľudia, pritom sme za posledné desaťročia azda najmenší pokrok urobili pre lepšie vzdelanie a viac zdravia. Šikovní a schopní ľudia, ktorí v týchto odvetviach pracujú, potrebujú záruky lepšieho systému a spravodlivého fungovania.

Najväčšie znechutenie občanov vyvoláva fakt, že Slovensko v niektorých oblastiach pripomína džungľu, kde sa darí dravcom a platí právo silnejšieho, bohatšieho a toho s lepšími známosťami. Ľudia sa na Slovensku sťažujú na fungovanie polície a justičných orgánov, trápi ich korupcia a politický klientelizmus. A preto budem kompetencie prezidenta naplno využívať všade tam, kde sa bude dať vylepšiť právny štát.

Najväčšou silou, ktorá môže vecami pohnúť sme my všetci, ktorí budeme žiadať slušnosť – dodržiavanie pravidiel a úctivosť.

Zdravé životné prostredie

Jedno z našich najväčších bohatstiev je naša príroda. Štastný je človek, ktorý sa narodil do krásnej krajiny, ako je tá naša. Bohužiaľ, aj kvôli politickým reprezentáciám dostali slovenské lesy a rieky v minulosti riadne zabrať. Ak celý vyspelý svet pracuje na tom, ako svoju prírodu, svoje vodné zdroje, svoje lesy chrániť a rozvíjať, na Slovensku to vyzerá presne naopak. Je neprijateľné, aby naše spoločné bohatstvo, naša poistka proti klimatickým zmenám, pľúca našej krajiny, skončili v kotloch elektrární na biomasu alebo vyvezené do zahraničia.

Zdravé životné prostredie nie je len otázkou dneška. To, v akom stave odovzdáme krajinu našim deťom a vnúčatám, je ale v našich rukách, tu a teraz. Keď nezačneme konať, bude to len naša zodpovednosť.

Ako to budem robiť?

Budem prezidentom, ktorý sa nevzdáva

Vybral som si ako svoju profesiu vedu. V nej človek potrebuje trpezlivosť, rozvahu, vytrvalosť, pretože len tieto vlastnosti prinesú výsledky. Celý život som bol zvyknutý pracovať tak, aby som dosiahol výsledky, ktoré spočiatku vyzerali ako sen. Vždy som bol veľký bojovník, a v živote som prekonal veľa prekážok, či už doma alebo v zahraničí. Budem prezidentom, ktorý sa nevzdáva, ktorý dokáže zabojovať. Veľkým problémom u nás je napríklad korupcia v eurofondoch. Vďaka odhaľovaniu nekalých praktík pomaly dochádza k zlepšeniu a presadzuje sa túžba po väčšěj transparentnosti, ale nie preto, že by prišla viditeľná legislatívna alebo exekutívna aktivita z parlamentu alebo vlády, ale preto, že je to v spoločnosti silne rezonujúca téma. To je môže byť príležitosť pre prezidenta, keď dokáže silou svojho postavenia vyvolať dôležitú celospoločenskú diskusiu. A ak bude dôsledný a dokáže vyvolať aj následný tlak verejnosti a médií, tak spolu dokážu dať do pohybu potrebné zmeny. Vytrvám v prioritách, s ktorými sa uchádzam o úrad prezidenta počas celého funkčného obdobia, a chcem dosiahnuť, aby sa stali súčasťou úsilia celej krajiny.

Budem prezidentom, ktorý počúva ľudí

Prezident nesmie zabudnúť, od koho dostal dôveru, a nesmie stratiť kontakt so skutočným životom. Ľudia musia rozumieť politike, ktorú robí prezident a vláda, a prezident musí rozumieť starostiam a túžbam svojich spoluobčanov. Napriek mojej podpore moderných technológii si veľmi dobre uvedomujem, že ľudský kontakt s občanmi nikdy nenahradí žiaden facebook či internet. Zaväzujem sa, že ako prezident strávim významnú časť svojho času v regiónoch Slovenska s ľuďmi a medzi ľuďmi.

Budem prezidentom, ktorý pracuje

Som zvyknutý žiť a pracovať v plnom nasadení. Žijeme rýchlu dobu, ktorá prináša denne veľa informácii. Prezident by nemal byť jednostranne orientovaný, ale mal by mať schopnosť stále sa učiť novým veciam. Moja profesia vedca ma naučila ustavične vyhľadávať fakty a riadiť sa rozumom. Moja rola zakladateľa modernej úspešnej firmy, ktorá kooperuje s partnermi po celom svete, ma naučila vnímať problémy v širších súvislostiach a z nadhľadu. Chcem byť prezidentom, ktorý bude citlivo, ale dôrazne trvať tom, aby sa dôležité rozhodnutia v štáte robili s rozumom, a ktorý bude povzbudzovať k tomu, aby sa politici riadili faktami, potrebami ľudí a záujmami Slovenska.

Budem prezidentom, ktorý inšpiruje

Prezident nemôže navrhovať zákony ani nahrádzať vládu. Ale má veľkú autoritu úradu. Môže organizovať stretnutia, okrúhle stoly, diskusie, iniciovať rôzne podujatia alebo napríklad v televízii diskutovať s odborníkmi či verejnosťou — a týmto spôsobom môže nastoľovať témy, prichádzať s podnetmi, diskutovať o riešeniach. Prezident takýmto spôsobom môže významným spôsobom ovplyvňovať, aby sa problémy neodsúvali, aby málo dôležité témy nemali navrch nad tými podstatnými, aby taľafatky a zástupné témy neprekryli podstatné veci.

Budem prezidentom, ktorý reprezentuje

Prezident musí poznať a predstavovať najlepšie schopnosti Slovenska a našich ľudí. Naša najväčšia schopnosť je poradiť si s prekážkami, odolnosť, vynaliezavosť a tvorivosť našich šikovných ľudí. Ale reprezentovať nestačí. Je pre mňa samozrejmosťou, že Slovensko má patriť do EÚ a NATO, a prezident má byť aktívnym hovorcom záujmov Slovenska v oboch organizáciách. Ako prezident budem aktívne zviditeľnovať Slovensko v centrách svetovej ekonomiky, politiky a kultúry. Ak je prezident rešpektovanou osobou, aj Slovensko bude rešpektovanou krajinou. Ako povedal M. R. Štefánik: malé národy sa dokážu presadiť vo svete vďaka vzdelaným ľuďom, vedeckému poznaniu a umeniu. Chcem byť prezidentom, ktorý bude tento odkaz rozvíjať.

Budem prezidentom, ktorý stojí na strane slušnosti

Chápem, že v politike občas treba mať aj ostré lakte. Na druhej strane mám pocit, že ostrých lakťov už máme na Slovensku dosť. Normálnu diskusiu často prekrývajú nezmyselné hádky a spory, ktoré nikam nevedú. Som presvedčený, že aj tvrdé diskusie a politický zápas sa dajú viesť slušne, bez podpásových úderov a s cieľom problémy riešiť, a nie vytvárať. Chcem byť prezidentom na strane slušnej väčšiny, ktorá sa veľakrát proti bezohľadnosti a arogancii cíti slabá a bezmocná. Už dnes ma viacerí označujú za umierneného kandidáta a rád by som svoj pokoj, rozvahu a slušnosť preniesol aj do výkonu úradu prezidenta.

Budem prezidentom, ktorý stojí na strane rozumu

V politike často o veciach rozhodujú emócie, pocity, aktuálne nálady. A niekedy je to tak dobre. Na druhej strane som racionálny človek a budem bojovať za to, aby o dôležitých, strategických veciach, ktoré vplývajú na milióny občanov Slovenska, rozhodovali predovšetkým fakty. Overiteľné, merateľné, nespochybniteľné. Len tak sa dopracujeme k dobrým rozhodnutiam, ku kvalitným zákonom a k fungujúcim reformám, ktoré posunú Slovensko dopredu. Chcem byť prezidentom, ktorý bude dbať na zapojení najlepších domácich odborníkov do dôležitých rozhodnutí, a budem partnerom vlády a parlamentu.

Budem prezidentom, pre ktorého Slovensko nie je len Bratislava

Na Slovensku sú veľké regionálne rozdiely. Niekedy mám po cestách Slovenskom pocit, ako keby som bol v rôznych krajinách, v inom historickom čase. Dediny a mestečká sa vyľudňujú, Slovensko starne. No už dnes majú mnohé regióny potenciál prijať investície s lepšie platenými miestami. Potrebujeme však týmto regiónom pomôcť lepšou infraštruktúrou, cielenou motiváciou a efektívnou rekvalifikáciou ľudí.

Počas zahraničných ciest budem otvárať dvere domácim firmám a zároveň pomáhať pri získavaní investorov. Využijem aj svoje medzinárodné skúsenosti, ktoré som získal kontaktom s významnými zahraničnými firmami. Viem, ako ich osloviť, hovoriť s nimi ich jazykom. Zahraničným návštevám chcem ukazovať celé Slovensko, nie iba Bratislavu, ale všetky naše rozmanité regióny.

Budem prezidentom, ktorý to s krajinou myslí len dobre

Zvykli sme si, že politika je u nás nástrojom zbohatnutia. Pre niektorých politikov sa im zverené ministerstvá a úrady stali doslova korisťou. Nemôžem sa s tým zmieriť, lebo ja politiku chápem celkom inak. Moja práca vedca a podnikateľa mi umožnila byť finančne nezávislým. Nikdy som sa neobohatil na úkor štátu, nikdy som nebol zapletený do žiadnych škandálov, nikdy som nečerpal eurofondy. Naopak, otvorene som vystupoval proti nekalým praktikám rozdeľovania eurofondov pre vedu a výskum.

Aj keď som pôsobil v zahraničí, existovala pre mňa vždy len jediná krajina snov a tá sa volá Slovensko. Som slovenský vlastenec. Chcem a vždy budem hájiť našu vlasť. Ako prezident budem na strane občanov Slovenska, lebo priama voľba znamená priamu zodpovednosť. Na prezidentskú funkciu si brúsia zuby aj ľudia s veľmi pochybnými názormi a úmyslami. O tom, kam až to môže zájsť, keď sa k moci dostanú nesprávni ľudia, nás naše moderné dejiny už viackrát poučili. Naša minulosť nám však zároveň ukazuje nádej. Dokázali sme sa vzoprieť zlu, v historických chvíľach si vieme vybrať tú správnu stranu. A aj z našich dejín viem, že napredovať budeme vždy, keď sa dokážeme spojiť pre dobrú vec.