Zapojte sa

Ďakujeme Vám za ochotu pomáhať a spolupracovať na kampani Roberta Mistríka.

Či si už viete nájsť pár hodín týždenne, alebo len niekoľko minút, pomôcť nám môžete:

Zdieľať obsah
Pomáhať organizovať eventy
Pomáhať  pri kampani na Slovensku

Vyplňte kontaktný formulár a volebný štáb Vás bude kontaktovať.

Ak sa rozhodnete dobrovoľne zapojiť a spolupracovať na kampani vyplnením prihlasovacieho formulára na našom webovom sídle, budeme o Vás zbierať a spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mail, nakoľko ide o základné údaje, ktoré sú pre nás potrebné na to, aby sme Vás kontaktovali. 

Z vlastnej vôle nám môžete poskytnúť aj väčší rozsah údajov tak, ako je vymedzené vo webovom formulári, a to telefónny kontakt, ulica, obec/mesto, PSČ.

Tieto údaje získavame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytujete dobrovoľne. Pokiaľ by ste svoj súhlas na spracúvanie týchto údajov neudelili, nemohli by sme s nimi nakladať a teda by sme Vás nemohli kontaktovať.